Du som är vårdnadshavare...

Vi tycker att det är naturligt att ha en öppen och ärlig relation med alla vårdnadshavare och arbeta tillsammans för att ge barnen ett hem utanför hemmet.
Som vårdnadshavare på Cosmos har du ingen arbetsplikt. 
Vi har minst ett informationsmöte varje år och utvecklingssamtal en gång om året med vårdnadshavare. I juni har vi vår årliga sommarfest med alla familjerna. Vid jul firar vi Lucia tillsammans och vid ett flertal tillfällen bjuder vi in till drop-in fika i samband med hämtning, och ibland bjuder vi på lite morgonkaffe.

SAMARBETE
Vi på Cosmos har som mål att ha ett nära samarbeta med vårdnadshavare. Vi ser stor vikt i att ge vådnadshavare möjlighet till delaktighet i utvärderingen av förskolans utbildning. Pedagogerna är tydliga i frågor om mål och innehåll för att ge vårdnadshavare och barn möjlighet till inflytande. Vi har kontinuerligt samtal med vårdnadshavare kring barnets trivsel, utveckling och lärande.
Genom vårt återkommande arbete med systematiska kvalitetsarbete säkerställer vi att vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet.

ANSVAR
Vi på förskolan ansvarar för att både barn och vårdnadshavare får en god introduktion (inskolning) till Cosmos. 

Genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barn­ skötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet,

Ur Läroplanen för förskolan (2018):
 "Arbetslaget ska samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande män­ niska och samhällsmedlem".

 

"DEN RÄTTA TIDPUNKT
FÖR ATT BLI DEN PERFEKTA FÖRÄLDERN
KOMMER ALDRIG.
BARN MSTE FÅ EN CHANS ATT FÖDAS, FÖR ATT HA EN CHANS ATT LÄRA OSS BLI BRA FÖRÄLDRAR"

                           
 Anne Svärd