Här kan du maila oss direkt...

Du kan även maila eller ringa till oss

Mail:

info@cosmoskids.nu
Rektor:
monique@cosmoskids.nu
 

Besöksadress:

Parkgatan 9 C

652 22 Karlstad

Telefon:
070 545 9541

När vi har fullt upp i barngruppen händer det att vi inte svarar omgående.