Här kan du maila oss direkt...

Vi kan nås på telefon dagtid:

 

054 - 180303

 

På förmiddagarna så händer det att vi inte svarar i telefonen.  Försök igen senare eller maila till oss.

 

Mail:

info@cosmoskids.nu

 

Besöksadress:

Parkgatan 9 C

652 22 Karlstad

Klagomålshantering