cosmos kö

 • Anmälan av barn till Cosmos barnomsorgskö kan göras då barnet är fött.
   
 • Plats i kön räknas från den dag då anmälan inkommit till Cosmos antingen via mail, telefon eller besök.
   
 • Ett studiebesök på förskolan rekommenderas i anslutning till köanmälan.
   
 • Ingen avgift tas ut för anmälan av barn till Cosmos kö.
   
 • Om flera ansökningar har samma datum tillämpas ordningsföljd efter klockslag då anmälan inkommit.
   
 • Om barnet har två vårdnadshavare skall ansökan göras gemensamt.
   
 • Barn med placerat syskon prioriteras i kön.
   
 • Barn placeras utifrån registreringsdatum och med hänsyn till barngruppens sammansättning. 
   
 • Vid erbjudande om plats skickas placeringsmeddelande ut.

Här ställer du ditt barn på kö:Vill du besöka oss?

Är du nyfiken på vår förskola så är du/ni hjärtligt välkomna till Cosmos på besök. Då får du träffa personalen, se vår förskola och bilda din egen uppfattning.

Besök Cosmos

Plats i förskoleverksamhet vid barnomsorgsbehov

Du har rätt till förskoleverksamhet för ditt barn om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig eller sjukskriven.

Ditt barn ska ha fyllt 1 år när placeringen börjar.

Allmän förskola

Syftet med allmän förskola är att alla barn ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn och därmed få förbättrade möjligheter till lärande och utveckling.

 

Ditt barn har rätt till plats i förskola 15 timmar/vecka höstterminen det år barnet fyller tre år.

 

Allmän förskola förskola är avgiftsfri 525 timmar/år, vilket motsvarar 15 timmar/vecka under skolans läsår.