Cosmos Värdegrundsplan

Våra grundläggande värden är att:

 • Förskolan vilar på demokratiska grunder.
 • Verksamheten utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.
 • Var och en som verkar inom Cosmos förskola skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.


Förskolan vill grunda sunda inställningar till:

 • Sig själv.
 • Andra.
 • Saker/material.
 • Miljö.


Förskolan jobbar regelbundet med värdegrundsarbete både i den planerade verksamheten och spontant i vardagliga situationer.

Förskolan synliggör vår värdegrundsplan:

 • Genom anslag och tavlor på väggarna.
 • Dokumentation är aktuell och byts kontinueligt.
 • Vi förmedlar en positiv bild av vad som händer på Cosmos förskola.
Värdegrundens innebörd:
 • Jag behandlar andra väl.
 • Jag pratar i normal samtalston.
 • Jag använder ett vårdat språk.
 • Jag lyssnar när någon annan pratar.
 • Jag är rädd om material och leksaker.
 • Jag plockar bort efter mig.
 • Jag är mot andra som jag vill att de skall vara mot mig.

Alla är olika, vi gör saker på olika sätt men har samma utgångspungt: Vår värdegrund