Uppsägning av plats

Uppsägning ska ske skriftligen till Cosmos, särskild blankett finns, se länken nedanför.

Uppsägningstiden är två månader från det datum då blanketten inkommit till Cosmos.
Avgift debiteras t.o.m. uppsägningstidens slut oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Om två vårdnadshavare finns ska båda skriva på.