Studiedagar/kompetensutvecklingsdagar

Cosmos har 4 kompetensutvecklingsdagar (studiedagar) per läsår vilket innebär reducerat öppethållande.

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda en förskola av hög kvalitet behöver pedagoger ges möjlighet till kompetensutveckling.  Kompetensutvecklingsdagar är till för pedagogernas fortbildning, planering och utvärdering av verksamheten.

Vårdnadshavare får meddelande i god tid innan aktuell studiedag.
Under dessa dagar har vårdnadshavare fortfarande rätt till barnomsorg, om ni ej kan ordna barnomsorgen själv - men då får förskolan hyra in en plats på annan förskola. Det kan innebära att barnen träffar annan personal och barn och vistas i andra lokaler. Det görs inget avdrag på avgiften för dessa dagar.

Har du behov av barnomsorg någon av dessa dagar, så måste detta meddelas till förskolechefen senast 3 veckor innan aktuellt tillfälle.