Schema

Schemat ska avse normala arbetsveckor. Tillfälliga avvikelser som semester, ferier, helger eller annan ledighet ska inte lämnas i det dagliga schemat. Dessa tillfälliga ledigheter anmäler du direkt till någon pedagog på Cosmos.

Ändring av schema
Om barnets närvarotid på förskolan ändras måste nytt schema lämnas. Ändringen ska omfatta minst fyra veckor för att schemat ska registreras. Tillfälliga och kortare ändringar lämnar du till en pedagog på förskolan.
Nytt schema måste lämnas senast en månad innan du vill att det ska börja gälla. Vid nyplacering ska du lämna in schemat när du svarar på platserbjudandet.