Barnomsorgsavgift

Månadsavgiften betalas i slutet av varje månad för innevarande månad, enligt faktura.
Vi tillämpar maxtaxa. Detta är beräknat på hushållets sammanlagda bruttoinkomst på en maxnivå enligt kommunens riktlinjer.

Är inkomsten lägre lämnas en inkomstuppgift och då gesbesked om vilken lägre avgift som gäller. Har man två barn på Cosmos är maxtaxan för det andra barnet lägre än för barn 1.

Vi tillämpar även allmänförskola, dvs från sep det året barnet fyller tre år har barnet rätt till 15 timmar förskoleverksamhet utan kostnad/avgift. Gäller ej juni, juli, augusti.

HÄR, på Karlstad kommuns sida, kan du själv räkna ut din avgift.

Fakturor mailas ut till vårdnadshavare inför varje månadslut.