Cosmos kris- och handlingsplan

Inledning och allmänna larmrutiner

Utifrån Cosmos krishanteringsmapp har vi förtydligat några av krishanteringsplanerna som vi följer och anpassat dem till Cosmos.

Cosmos kris-  och handlingsplaner går i första hand.

Här är några exempel från vår kris- och handlingsplanspärm:

KRIS

 • Allmän larmrutin på Cosmos vid allvarlig händelse/olycka 112
 •  Vid enklare fall kontakta förskolechef
 • Vi försöker alltid rådgöra med varandra
 • Vi informerar alltid föräldrar
 • Se rutiner vid kris (Cosmos material)
 • Alla telefonnummer finns i kris- och handlinsplansmappen
 • I krisgruppen på Cosmos ingår Förskolechef, bitr.förskolechef/skyddsombud.
 • Tydliga riktlinjer för vad krisgruppen ska organisera för finns i kris- och andlingsplansmappen.
 • Ring vid: Brand, drunkning, bröstsmärtor, Andningspåverkan, medvetslös person, förgiftning/överdos, livsfarliga allergiska reaktioner, krampanfall.


UTRYMMNING

 • Från övervåning, vid blockerad innertrapp så utrymmer vi genom rummet längst in till höger, där det finns utrymningstrappa.
 • Personalen tar med 3 påminnelselappar: Larma, Telefonlistan, Samla barnen ute.
 • Vi samlas på sandlådekanten ute på gården.
 •  Vi räknar barnen.
 • Vi tar med oss utrymningslista från hallen, eller fönstret med föräldrarnas kontaktuppgifter


INRYMNING

 • En pedagog går in och hämtar visselpipa i kris- och handlingsplansmappen samt lista för vilka barn som är på förskolan.
 • Pedagogen blåser i visselpipan och vi samlas på trappan vid entrén.
 • Vi räknar barnen.
 • Vi går in i våra lokaler när vi fått klartecken av räddningspersonal eller när vet att det är tryggt.


KRISHANTERING

 • Ring din närmaste chef/ansvarig person.
 • Starta en loggbok.
 • Upprätta en handlingsplan.
 • Dokumentation görs av förskolechef.
 •  Krisledningen fattar beslut om eventuella vidare insatser.


RUTIN VID SKADA – FÖRSKOLAN TAR HAND OM

 • Vid mindre akuta fall rådgör vi med förälder om t.ex. en sårskada som ska sys.
 • Om barnet behöver uppsöka en läkare/tandläkare och det inte är akut kan föräldrarna åka med barnet. En pedagog kan följa med om det behövs.
 • Förälder anmäler själva skadan till det försäkringsbolag barnen på Cosmos är försäkrade i.
 • Kan något göras för att förhindra att en liknande olycka händer igen?
 • Vi rapporterar tillbud/skadan till tillbudsmannen på Karlstad kommun, blanketter finns i pärmen i köksskåpet – ’Tillbud’.


RUTIN VID SKADA – TAS OM HAND AV VÅRDCENTRALF/SJUKHUS

 • En person tar hand om barnet. Kallar på fler vuxna om det behövs.
 • En person kallar på ambulans om det behövs.
 • Övrig personal behåller lugn och är med övriga barn.
 • Är det akut handlar vi först och meddelar därefter föräldrarna.
 • Vid mindre akuta fall rådgör vi med förälder om t.ex. en sårskada som ska sys.
 • Om barnet behöver uppsöka en läkare/tandläkare och det inte är akut kan föräldrarna åka med barnet. En pedagog kan följa med om det behövs.
 • Förälder anmäler själva skadan till det försäkringsbolag barnen på Cosmos är försäkrade i.
 • Kan något göras för att förhindra att en liknande olycka händer igen?
 •  Vi rapporterar tillbud/skadan till tillbudsmannen på Karlstad kommun.


RUTIN OM ETT BARN KOMMER BORT

 • När barnet inte finns i närmiljön på förskolan eller hemmet. LARMA polisen 112.
 • Utse en samordnare vid telefonen eller mobiltelefonen.
 • Ge signalement på barnet:
  Barnets namn och ålder .
  Barnets klädsel.
  Föräldrarnas namn och telefonnummer.
  Barnets adress.
  Favoritplatser m.m.
 •  Ring förälder.
 • Dokumentera händelseförloppet noga.
 • När barnet hittats meddela polisen och förälder.

På Cosmos har vi en gedigen pärm med alla våra handlingsplaner. Är du nyfiken på den så är du välkommen att ta del av den. Prata med pedagogen på förskolan.