Cosmos kris- och handlingsplan

Inledning och allmänna larmrutiner

Utifrån Cosmos krishanteringsmapp har vi förtydligat några av krishanteringsplanerna som vi följer och anpassat dem till Cosmos.

Cosmos kris-  och handlingsplaner går i första hand.

Cosmos kris- och handlingsplan finns i köket, i skåpet över och till höger om spisen.

KRIS

 • Allmän larmrutin på Cosmos vid allvarlig händelse/olycka 112
 •  Vid enklare fall kontakta förskolechef
 • Vi försöker alltid rådgöra med varandra
 • Vi informerar alltid föräldrar
 • Se rutiner vid kris (Cosmos material)
 • Alla telefonnummer finns i kris- och handlinsplansmappen
 • I krisgruppen på Cosmos ingår Förskolechef, bitr.förskolechef/skyddsombud.
 • Tydliga riktlinjer för vad krisgruppen ska organisera för finns i kris- och andlingsplansmappen.
 • Ring vid: Brand, drunkning, bröstsmärtor, Andningspåverkan, medvetslös person, förgiftning/överdos, livsfarliga allergiska reaktioner, krampanfall.


UTRYMMNING

 • Från övervåning, vid blockerad innertrapp så utrymmer vi genom rummet längst in till höger, där det finns utrymningstrappa.
 • Personalen tar med 3 påminnelselappar: Larma, Telefonlistan, Samla barnen ute.
 • Vi samlas på sandlådekanten ute på gården.
 •  Vi räknar barnen.
 • Vi tar med oss utrymningslista från hallen, eller fönstret med föräldrarnas kontaktuppgifter


INRYMNING

 • En pedagog går in och hämtar visselpipa i kris- och handlingsplansmappen samt lista för vilka barn som är på förskolan.
 • Pedagogen blåser i visselpipan och vi samlas på trappan vid entrén.
 • Vi räknar barnen.
 • Vi går in i våra lokaler när vi fått klartecken av räddningspersonal eller när vet att det är tryggt.


KRISHANTERING

 • Ring din närmaste chef/ansvarig person.
 • Starta en loggbok.
 • Upprätta en handlingsplan.
 • Dokumentation görs av förskolechef.
 •  Krisledningen fattar beslut om eventuella vidare insatser.


RUTIN VID SKADA – FÖRSKOLAN TAR HAND OM

 • Vid mindre akuta fall rådgör vi med förälder om t.ex. en sårskada som ska sys.
 • Om barnet behöver uppsöka en läkare/tandläkare och det inte är akut kan föräldrarna åka med barnet. En pedagog kan följa med om det behövs.
 • Förälder anmäler själva skadan till det försäkringsbolag barnen på Cosmos är försäkrade i.
 • Kan något göras för att förhindra att en liknande olycka händer igen?
 • Vi rapporterar tillbud/skadan till tillbudsmannen på Karlstad kommun, blanketter finns i pärmen i köksskåpet – ’Tillbud’.


RUTIN VID SKADA – TAS OM HAND AV VÅRDCENTRALF/SJUKHUS

 • En person tar hand om barnet. Kallar på fler vuxna om det behövs.
 • En person kallar på ambulans om det behövs.
 • Övrig personal behåller lugn och är med övriga barn.
 • Är det akut handlar vi först och meddelar därefter föräldrarna.
 • Vid mindre akuta fall rådgör vi med förälder om t.ex. en sårskada som ska sys.
 • Om barnet behöver uppsöka en läkare/tandläkare och det inte är akut kan föräldrarna åka med barnet. En pedagog kan följa med om det behövs.
 • Förälder anmäler själva skadan till det försäkringsbolag barnen på Cosmos är försäkrade i.
 • Kan något göras för att förhindra att en liknande olycka händer igen?
 •  Vi rapporterar tillbud/skadan till tillbudsmannen på Karlstad kommun.


RUTIN OM ETT BARN KOMMER BORT

 • När barnet inte finns i närmiljön på förskolan eller hemmet. LARMA polisen 112.
 • Utse en samordnare vid telefonen eller mobiltelefonen.
 • Ge signalement på barnet:
  Barnets namn och ålder .
  Barnets klädsel.
  Föräldrarnas namn och telefonnummer.
  Barnets adress.
  Favoritplatser m.m.
 •  Ring förälder.
 • Dokumentera händelseförloppet noga.
 • När barnet hittats meddela polisen och förälder.