Cosmos miljö

Innemiljö
2 plan i hemlik miljö.
På bottenplan den yngre gruppen (1-3 år) och övre plan den äldre (3-6år).

Utemiljö:         
Gård med sandlåda, lekhus, gunghäst och traktordäck, stenyta för cyklar etc. Kompisgunga i stort sandområde samt en lekbuss.