Handlingsplan

Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Vilket skydd och vilket bemötande ett barn får i förskolan ska inte bero på tillfälligheter.
HÄR kan du läsa om vår likabehandlingsplan.

Vi har olika handlingsplaner för olika händelser. T.ex ser vår handlingsplan ut för barn som bits eller skadar andra barn som följande:

Vad ska man göra när ett barn har ett upprepat bitbeteende?
Vilken information behöver föräldrarna, och hur och när tar man upp frågan med dem?

Barnet som blir skadad
Ta först hand om det barnet som blivit bitet. 
Trösta. 
Kyl ned bitmärket med en ispåse eller liknande.
Desinficera eventuellt huden om det gått hål.

Barnet som skadar
Förklara med neutral röst för barnet att det inte får bitas. 
Anpassa ditt språk till barnets ålder och utvecklingsnivå. 
Observera uppmärksamt vad som kan vara skälet till bitbeteendet. Visa gärna extra omsorg om barnet – skuldbelägga inte barnet utan var med och hjälp barnet med att sätta ord på känslor och tankar.

Föräldrarna till barnet som blivit skadad
Berätta för föräldrarna att barnet blivit bitet. Beklaga händelsen. Säg att du är ledsen över att ni inte alltid klarar att förhindra att sådant här sker. Berätta också att ni har en handlingsplan för att hantera sådana här situationer.
Berätta för föräldrarna att det tyvärr inte är helt ovanligt att små barn bits.

Föräldrarna till barnet som skadat ett annat barn
Berätta för föräldrarna att deras barn har bitit ett annat barn. Undvik att uppträda anklagande eller upprört. Ta gärna upp det i samband med att du berättar något annat om barnet. Uppge ej namnet på barnet som har bitit.
Berätta för föräldrarna att det tyvärr inte är helt ovanligt att små barn biter varandra. Ta gärna upp saker som kan vara orsaker till att barn biter.
Berätta vad som hände och vad ni gjort. Be föräldrarna att inte konfrontera sitt barn med det som skett när de kommer hem. Berätta att ni har en handlingsplan om det skulle visa sig att det upprepas.
Visa att du har förståelse för deras barn, men inte godtar själva bitandet. Var tydlig med att ni har en fortsatt god relation med barnet.

I personalgruppen
Gör en gemensam ansträngning att kartlägga problemets omfattning. När och hur händer det? Skriv ner era funderingar och slutsatser.
Prata igenom vad ni tror kan ligga bakom.
Se till att alla håller ett extra öga på barnet i fråga.
Om problemet fortsätter: sitt ner med föräldrar och rektor och prata igenom situationen.