Fakta om Cosmos:

Månadsavgift:
Maxtaxa gäller
 

Öppettider:       
Våra öppettider styrs efter föräldrarnas behov.
Ramtiden inom Karlstad kommun är 6:30-18:30. Öppettiderna anpassas efter varje grupps närvarobehov. Ditt/ert barns närvarotid är den tid då du/ni arbetar, studerar eller är sjukskriven, inklusive restid och tid för lämning och hämtning.
I nuläget är Cosmos öppet 7.30-16.30 vilket gör att vi kan ha bra personaltäthet i och med vi är en så liten enhet.
 

Antal barn:        
Grupp 1-3 år:  5-8 barn

Grupp 3-5 år:  13-17 barn
 

Pedagoger
Se Pedagoger
 

Innemiljö:          
2 plan i hemlik miljö.

På bottenplan den yngre gruppen (1-3 år) och övre plan den äldre (3-6år).
 

Utemiljö:           
Gård med sandlåda, lekhus, gunghäst och traktordäck, stenyta för cyklar etc. Kompisgunga i stort sandområde.

Studiedagar:
Cosmos har 4 kompetensutvecklingsdagar (studiedagar) per läsår vilket innebär reducerat öppethållande. För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda en förskola av hög kvalitet behöver pedagoger ges möjlighet till kompetensutveckling.  Kompetensutvecklingsdagar är till för personalens fortbildning, planering och utvärdering av verksamheten. Vårdnadshavare får meddelande i god tid innan aktuell studiedag.
Under dessa dagar har föräldrar fortfarande rätt till barnomsorg, om ni ej kan ordna barnomsorgen själv - men då får förskolan hyra in en plats på annan förskola. Det kan innebära att barnen träffar annan personal och barn och vistas i andra lokaler. Det görs inget avdrag på avgiften för dessa dagar.
Har du behov av barnomsorg någon av dessa dagar, så måste detta meddelas till förskolechefen senast 3 veckor innan aktuellt tillfälle.

Schema
Schemat ska avse normala arbetsveckor. Tillfälliga avvikelser som semester, ferier, helger eller annan ledighet ska inte lämnas i det dagliga schemat. Dessa tillfälliga ledigheter anmäler du direkt till någon pedagog på Cosmos.

Ändring av schema
Om barnets närvarotid på förskolan ändras måste nytt schema lämnas. Ändringen ska omfatta minst fyra veckor för att schemat ska registreras. Tillfälliga och kortare ändringar lämnar du till en pedagog på förskolan.
Nytt schema måste lämnas senast en månad innan du vill att det ska börja gälla. Vid nyplacering ska du lämna in schemat när du svarar på platserbjudandet.

 

Lek & lär