Cosmos Montessoriförskola

Verksamhetsplan

Inledning

Cosmos är en fristående förskola och har funnits sedan den 15 mars 1996 i ett röd-målat tvåvånings hus på Herrhagen i Karlstad. På Cosmos arbetar vi utifrån Maria Montessoris pedagogik, denna pedagogik bygger på tanken att det är barnets intresse i en förberedd miljö som är grunden i verksamheten. Vi följer varje barn individuellt för att på bästa sätt tillgodose det enskilda barnets behov.  Vi sätter alltid barnet i centrum. Vårt motto är att erbjuda "A home away from home."

Länkar finns till höger kring:
Vision
Organisation
Pedagogisk inriktning
Cosmos mål
Verksamhetsmål
Värdegrundsplan
Systematiskt kvalitetsarbete
Likabehanglingsplan
Vårt kök
Klagomålshantering