Barnkonventionen

På Cosmos jobbar vi utifrån barnkonventionen

Artikel 2:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3:
Barns bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

Artikel 6:
Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12:
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Klicka på länken för att läsa mer om barnkonventionen.

På Cosmos har vi
en pedagog som är barnrättsstrateg