Öppettider

Våra öppettider styrs efter föräldrarnas behov och vi är ålagda att följa Karlstad kommuns ramtid för öppethållande vilket är 6:30 - 18:30. Öppettiderna anpassas efter varje grupps närvarobehov, vilket kan ge varierande tider inom ramen.  Ditt/ert barns närvarotid är den tid då du/ni arbetar, studerar eller är sjukskriven, inklusive restid och tid för lämning och hämtning.