Öppettider

Våra öppettider styrs efter föräldrarnas behov och vi följer Karlstad kommuns ramtid för öppethållande vilket är 6:30 - 18:30. Öppettiderna anpassas efter varje grupps närvarobehov.  Ditt/ert barns närvarotid är den tid då du/ni arbetar, studerar eller är sjukskriven, inklusive restid och tid för lämning och hämtning.

I nuläget ar Cosmos öppet 7.30-16.30 vilket gör att vi kan ha bra personaltäthet i och med vi är en så liten enhet.